top of page

OM STIFTELSEN

Idrottsgalans Insamlingsstiftelse Fair Play lanserades i januari 2020 på Idrottsgalans bankett i Globen.

Fair Plays syfte är att samla in medel till förmån för att främja, uppmärksamma och stödja idrottens positiva inverkan på individen och samhället.

 

Fair Play ska utgöra en samlingsplats, som underlättar för både givare och mottagare att bidra till nya och befintliga idrottsinitiativ, såväl stora som små.

Namnet Fair Play valdes då det står för så mycket av det som är positivt med idrott. Fair Play är idag ett välkänt begrepp som de flesta förknippar med positivt sportsligt uppträdande. Fair Play rymmer dock så mycket mer. Fair Play handlar lika mycket om rättvisa, jämlikhet och allas lika värde.

 

 

OM OSS

Idrottsgalans Insamlingsstiftelse Fair Play är en icke vinstdrivande verksamhet som tror på idrottens positiva kraft. Organisationen består av en styrelse och en operativt ansvarig. Dessutom samarbetar vi med Idrottsgalans medarbetare och ett antal rådgivare som med sin expertis bidrar till utvecklingen av stiftelsens verksamhet. 

Styrelsen:
Stephan Rimér, ordförande 

Christina Bellander

Ebba Engstrand

Operativt ansvarig:
Kristina Roempke

bottom of page